Afspraak maken – Huisartsenpraktijk Löwenberg & Kuipers – Bussum

Welkom

Onze huisartsenpraktijk ligt in het centrum van Bussum.

Vakantie: praktijk tijdelijk gesloten van 24 juli t/m 15 augustus, zie praktijkinformatie. NB afspraken met de POH-somatiek  vinden wel doorgang!

Mondkapjes: Wij verzoeken u vriendelijk met een mondkapje naar de praktijk te komen. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Heeft u vragen over het coronavirus, vaccinatie tegen het coronavirus en/of praktische gevolgen van het coronavirus voor onze praktijkvoering? Meer informatie vindt u in de horizontale menubalk onder “coronavirus”.

Tweede vaccinatieronde: zaterdag 26 juni jl in de Koepelkerk goed verlopen.

De Digitale Corona Check app: uw digitale vaccinatiebewijs

U kunt inmiddels de Digitale Corona Check app downloaden. Wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor het doorgeven van uw corona vaccinatie aan het RIVM (Opt-in) dan is uw vaccinatie voor Nederland kort na vaccinatie zichtbaar,  en voor Europa binnen ongeveer twee weken na de vaccinatiedatum.
Let op: voor vragen over de Digitale Corona Check bel 0247247247 of kijk op de website www.coronacheck.nl

Verklaringen voor doorgemaakte covid niet via de huisarts

Omdat een bewijs van doorgemaakte covid straks één van de manieren wordt om te kunnen reizen naar andere landen, kloppen nu al geregeld burgers aan bij de GGD en de huisarts om zo’n bewijs of een verklaring van doorgemaakte covid te krijgen. Dat soort verklaringen worden niet door de huisarts afgegeven. De overheid heeft gesteld dat het bewijs van een positieve testuitslag (en dus van doorgemaakte covid) uit het systeem van de GGD moet komen. Daarin staan alle positieve testen verzameld, omdat het verplicht is positieve coronatestuitslagen te melden bij de GGD, ook als de test door een andere testuitvoerder is uitgevoerd. Huisartsen zullen dit soort verklaringen dus niet afgeven. Huisartsen hebben ook geen totaaloverzicht van de positieve testuitslagen van al hun patiënten, dat heeft alleen de GGD.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak (spreekuur, telefonisch spreekuur en/of huisbezoek) kunt u bellen met de assistente op werkdagen tussen 8.00 en 11.00 uur. Wilt u een afspraak voor dezelfde werkdag, dan verzoeken wij u zo vroeg mogelijk in de ochtend te bellen; in geval van een telefonische afspraak of huisbezoek voor dezelfde werkdag in ieder geval vóór 10.00uur.

Ook kunt u ZELF ONLINE een afspraak op het spreekuur inplannen vanuit uw persoonlijke PATIENTENOMGEVING (zie balk rechtsboven op onze website). Voor een chirurgische ingreep of plaatsing van een spiraal dient u altijd een dubbel consult te boeken.

Bent u verhinderd, geeft u dit graag zo spoedig mogelijk door aan de assistente.

SPREEKUUR OP AFSPRAAK

Een consult duurt 10 minuten. Indien u meerdere vragen of klachten te bespreken heeft, verzoeken wij u dit aan te geven bij de assistente. Helaas is het niet altijd mogelijk om een dubbel consult te plannen bij de huisarts, omdat anders de wachttijd te lang wordt. U kunt in dat geval wel aangeven meerdere afspraken te willen plannen. 

Het spreekuur op afspraak kent de volgende tijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00-10.30uur en 14:00-16:00 uur.

Aanwezigheid artsen:

Mw. Dr. E.C. Löwenberg: maandag, dinsdag, donderdag
Dhr. Drs. JP. Kuipers: woensdag, donderdag, vrijdag (per 1 september 2021 ook op maandag)

HUISBEZOEK

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek bent, slecht ter been bent, of een (tijdelijke) beperking heeft. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

De assistente overlegt met de huisarts of, en wanneer, een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling over het algemeen beter. Huisbezoeken worden doorgaans afgelegd tussen 11.00 en 13.30 uur. Het is niet mogelijk tevoren aan te geven hoe laat de huisarts precies komt.

TELEFONISCH SPREEKUUR

Het telefonisch spreekuur is een zgn. terugbelspreekuur: de arts belt u. Ons streven is dat u tussen 11.00 en 14.00 uur gebeld wordt.
Het telefonisch spreekuur is alleen bedoeld voor vragen die naar verwachting telefonisch afgehandeld kunnen worden in een kort gesprek.